Minulý čas slovesa „to be“

cws_5850020498bce.png

Procvičování 1 – Otázky

Procvičování 2 – Kladné věty

Procviočování 3 – Záporné věty

Procvičování 4

Procvičování 5

Procvičování 6

Procvičování 7

Přítomný čas prostý a průběhový

Následující tabulka shrnuje tvoření a použití těchto dvou časů:

Přítomný čas PROSTÝ Přítomný čas PRŮBĚHOVÝ
I work, he works
I don’t work, he doesn’t work
Do you work? Does he work?
I am working, he is working
I‘m not working, he isn’t working
Are you working? Is he working?
Přítomný prostý čas popisuje obecné stavy, stálé děje, obvyklé či pravidelné činnosti. Přítomný čas průběhový popisuje právě probíhající činnosti.
I live in Prague.
He comes from Germany.
I go to the movies every week.
Jack is watching TV.
Somebody is waiting for you.
Not now! I‘m working.

Porovnejte:

  • He plays football.

Je to fotbalista, neříkáme, co dělá teď, ale říkáme, co dělá obvykle, jaký má koníček. V tento okamžik může klidně hrát hokej a my bychom o něm stejně řekli, HE PLAYS FOOTBALL.

  • He’s playing football.

Právě teď to probíhá, ale vůbec to neznamená, že to je fotbalista. Popisujeme pouze to, co probíhá v tento okamžik.

  • She goes to school.

Říkáme o ní, že to je školačka, že chodí do školy. Vůbec tato věta neříká, co dotyčná dělá v tento okamžik.

  • She is going to school.

Tato věta naopak vyjadřuje, co dělá právě teď, tedy to, že je na cestě do školy.

S těmito časy se budete dále setkávat a v průběhu studia zjistíte, že jejich použití je daleko širší, než si zde prezentujeme. V této chvíli si ale pamatujte, že průběhový čas používáme, když se něco právě teď děje, nějaká činnost zrovna probíhá, prostý čas je pro nějaké obecné děje a stavy v přítomnosti, popř. pro pravidelné či obvyklé činnosti.

  • právě teď to probíhá – průběhový čas
  • děje se to obecně v přítomnosti – prostý čas

Zde jsou odkazy na procvičování:

 

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

Procvičování 5

Přítomný čas průběhový – otázky

present-continuous-tense

Tvoření:

Otázku tvoříme přehozením slovesa to be s podmětem:

I am going to school. Am I going to school?
You are going to school. Are you going to school?
He is going to school. – Is he going to school?
She is going to school. – Is she going to school?
It is going to school. – Is it going to school?
We are going to school. – Are we going to school?
You are going to school. – Are you going to school?
They are going to school. – Are they going to school?

Procvičování:

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Přítomný čas průběhový – oznamovací a záporné věty

present-continuous-tense

Použití

Přítomný čas průběhový popisuje děje, které probíhají právě teď – např. „teď se učím“, „právě teď čtu“ a tak dále.

Tvoření

Přítomný čas průběhový se vždy skládá ze tří částí:

  1. podmět
  2. sloveso to bev přítomném čase
  3. „ingový tvar“ slovesa.

Pojďme si ukázat, jak bychom řekli, že právě teď jdeme do školy ve všech osobách:

I am going to school.
You are going to school.
He is going to school.
She is going to school.
It is going to school.
We are going to school.
You are going to school.
They are going to school.

Zápor se tvoří přidáním not k slovesu to be:

I am not going to school.
You are not going to school.
He is not going to school.
She is not going to school.
It is not going to school.
We are not going to school.
You are not going to school.
They are not going to school.

Na co si dávej pozor!

Nevynechávej tvar slovesa to be: I swimming. I´m swimming. To je nejčastější chyba studentů!

Jak se tvoří otázky se naučíme v příštích hodinách. Procvičování najdete zde:

Oznamovací věty

Záporné věty

Copak dělají?

Copak dělají?

Procvičování oznamovacích a záporných vět