There is, there are

THERE-IS-THERE-ARE

V dnešní lekci si představíme vazbu THERE IS / ARE a vysvětlíme si, proč a jak se v angličtině používá.

Věty s vazbou THERE IS a THERE ARE používáme tehdy, když říkáme, že někde něco je, většinou se jedná o věty, které jakoby odpovídají na otázku CO TAM JE?.

Kladné věty tvoříme:

There are four shops in our town.

There is a bank in our town.

Záporné věty tvoříme přidáním not ke slovesu:

There aren’t four shops in our town.

There isn’t a bank in our town.

A otázky tvoříme prohozením:

Are there any shops in your town?

Is there a bank in your town?

Procvičte si vazbu there is/ there are v následujících odkazech:

Procvičování 1

Procvičování 2