Jak se tvoří kladné věty a záporné jsme si už řekli, nyní se podíváme na otázky. V přítomném čase jsme si při tvoření otázek pomáhali pomocným slovem DO/DOES. To samé budeme dělat i v minulém čase, jen pomocné sloveso budeme používat v jeho minulém tvaru a to je DID.

Pomocné sloveso DID nám tvoří minulý čas a bude, narozdíl od přítomného času, vždy ve všech osobách stejný, významové sloveso pak zůstane v základním tvaru:

  • I went to the park. = Did you go to the park?
  • She stayed at the hotel. = Did she stay at the hotel?
  • They saw that new film? = Did they see that new film?

Pokud použijeme tázací zájmena ve větě, tak ty dáme vždy dopředu:

  • A: Where did you stay? B: I stayed at hotel.
  • A:What did you see? B: I saw a new film.
  • A: Who did you talk with? B: I talked with my friend.

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

Advertisement