Předpřítomný čas – neurčitý čas

Čas neznáme, není to důležité. Důležitější je oznámení věty, že se něco stalo, nebo nestalo, že jsme něco dokončili. Často jsou ve větách tyto výrazy: just, yet, already, since, for, never, ever, recently.

  • I have seen her recently.
  • We haven’t finished our project yet.
  • He has just eaten two pizzas!
  • She has written two books.

Minulý čas – blíže určený čas

Známe přesný čas, kdy se to stalo. Typickými výrazy jsou: yesterday, last…, …ago, when I was a child…., in 2001, when we were on holiday….., at the party, at the weekend….

  • I saw her yesterday.
  • He painted all the walls at the weekend.
  • They were in Italy last year.

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Advertisement