Minulý průběhový čas patří mezi ty časy, které jsou téměř nezbytné. Hojně se totiž používá i v běžném hovoru, ale nejčastěji se s ním setkáte ve vypravování dějů a příběhů v minulosti.

thumb.php

Tvoření

Minulý průběhový čas se tvoří stejně, jako všechny průběhové časy, tedy za pomoci slovesa BÝT (v minulém čase) a významového slovesa s koncovkou -ING:

He was sleeping.

She was cooking.

They were dancing.

Otázku a zápor tvoříme stejně, jako kdybychom ve větě měli pouze sloveso WAS/WERE:

He wasn’t sleeping.

She wasn’t cooking.

They weren’t dancing.

Was he sleeping?

Was she cooking?

Were they dancing?

Použití

Jako u přítomného času průběhovýho, i minulý průběhový čas  zdůrazňuje průběh či trvání děje. Popisujeme, že nějaký děj, činnost zrovna probíhala v určitý okamžik v minulosti.

  • I was watching TV in the evening.
  • I was swimming in the sea when I was on holiday.

Procvičování

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Advertisement