1. Jak se minulý čas tvoří?

Minulý čas tvoříme přidáním přípony -ed:

I play = já si hraji
I played = já (jsem) si hrál
you play = ty si hraješ
you played = ty (jsi) si hrál
he plays = on si hraje
he played = on si hrál
she plays = ona si hraje she played = ona si hrála
it plays = to si hraje
it played = to si hrálo
we play = my si hrajeme
we played = my (jsme) si hráli
you play = vy si hrajete
you played = vy (jste) si hráli
they play = oni si hrají
they played = oni si hráli

Ale pozor, v anglickém jazyce je hodně slovíček, která jsou nepravidelná, jedno už znáte a to je slovíčko TO BE – BÝT, v minulém čase neříkáme I beed, ale I was, you were atd.

Pak máme další nepravidelná slovíčka, která se musíte naučit nazpaměť, najdete je v pracovním sešitě, na poslední stránce.

we go = my jedeme
we went = my (jsme) jeli
you have = vy máte
you had= vy (jste) měli
they see = oni vidí
they saw = oni viděli

Záporné věty se tvoří pro pravidelná i nepravidelná slovesa stejně a to pomocným slovesem didn’t + infinitive (infinitiv je základní tvar slovesa, např. go, see, be…).

+ We stayed in the hotel. = Zůstali jsme v hotelu, byli jsme tam ubytovaní. (Kladná věta, přidám pouze -ed)

We didn’t stay in the hotel. = My jsme nebyli v hotelu, nebyli jsme tam ubytovaní. (Záporná věta, musím použít pomocné sloveso didn’t a sloveso v infinitivu.

+ We saw elephants at the zoo. = My jsme viděli v zoo slony.

We didn’t see elephants at the zoo. = My jsme neviděli v zoo slony.

2. Pravidla pravopisu a výslovnosti

U některých sloves dochází k pravopisným změnám a změny výslovnosti:

1. Přidání -d místo -ed

Pokud slovo končí na samohlásku e, tak je už „zbytečné“ ke slovu přidávat -ed, ke slovu proto přidáme pouze koncovku -d, jako například:

Move (poslední písmeno je samohláska -e) moved

2. Změkčení koncového -y

Pokud je před y samohláska, nemění se. Pokud je však před ním souhláska, změkčí se:

stay – stayed play – played
study – studied cry – cried

3. Zdvojení koncové souhlásky

K této změně dochází v případě, že sloveso končí na souhlásku, před níž je jedna samohláska, jako například:

Stop (poslední tři písmena jsou souhláska – samohláska – souhláska) stopped

4. Změna ve výslovnosti

Občas se koncovka může vyslovovat /ɪd/, ale většinou se písmeno E nevyslovuje vůbec. Vodítko je jednoduché. Stačí se podívat na písmenko před koncovým -ed.

Pokud je zde T nebo D, příponu -ed vyslovíme /ɪd/:

visit – visited /’vɪzɪtɪd/
land – landed /’lændɪd/

3. Procvičování

Tabulka s poslechem slovíček

Procvičování nepravidelných sloves 1

Procvičování nepravidelných sloves 2

Procvičování nepravidelných sloves 3

Pravidelná a nepravidelná slovesa 1

Psaní sloves v záporných větách

Advertisement