superlative

Comparatives – druhý stupeň přídavných jmen, se obvykle tvoří pomocí – er u krátkých přídavných jmen. Při tvoření v určitých případech dochází k hláskovým změnám. U dlouhých slov, používáme spojení more + přídavné jméno, u kterého nedochází k žádným změnám.

high – higher

big – bigger (slovo končí na souhlásku – samohlásku – souhlásku proto dochází ke zdvojení souhlásky)

heavy – heavier (slovo končí na y, to změníme na i a přidáme koncovku + er)

bad – worse (nepravidelné přídavné jméno)

interesting – more interesting (dlouhé přídavné jméno)

Pomocí přídavného jména + slova than srovnáváme dvě osoby nebo věci.

  • I think History is more modern than Geography.
  • An ostrich isn’t bigger than a giraffe!

Superlatives, třetí stupeň přídavných jmen, se tvoří pomocí členu THE + koncovky -est. Při tvoření sdochází ke stejným hláskovým změnám jako u druhého stupně. U dlouhých slov, používáme spojení the most + přídavné jméno, u kterého nedochází k žádným změnám.

small – the smallest

big – the biggest (slovo končí na souhlásku – samohlásku – souhlásku proto dochází ke zdvojení souhlásky)

pretty – the prettiest (slovo končí na y, to změníme na i a přidáme koncovku + est)

good – the best (nepravidelné přídavné jméno)

expensive – the most expensive (dlouhé přídavné jméno)

  • Nemo is the prettiest fish.
  • I think that Maths is the most difficult school subject.

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Advertisement