englische-grammatik-fuer-vergleiche-und-superlative-mit-wort-traurig_1308-9834

Comparatives – je druhý stupeň přídavných jmen, který se obvykle tvoří pomocí – er. Při tvoření v určitých případech dochází k hláskovým změnám.

small – smaller

big – bigger (slovo končí na souhlásku – samohlásku – souhlásku proto dochází ke zdvojení souhlásky)

pretty – prettier (slovo končí na y, to změníme na i a přidáme koncovku + er)

good – better (nepravidelné přídavné jméno)

Pomocí přídavného jména + slova than srovnáváme dvě osoby nebo věci.

  • Asian elephants are smaller than African.
  • An ostrich isn’t bigger than a giraffe!

Dlouhá přídavná jména tvoříme spojením more + přídavné jméno, které tentokrát zůstane už beze změn:

  • Scuba diving is more expensive than snorkelling.
  • Crocodiles are more dangerous than elephants.

Superlatives – je třetí stupeň přídavných jmen, který se zpravidla tovří pomocí -est. Při tvoření sdochází ke stejným hláskovým změnám jako u druhého stupně.

small – smallest

big – biggest (slovo končí na souhlásku – samohlásku – souhlásku proto dochází ke zdvojení souhlásky)

pretty – prettiest (slovo končí na y, to změníme na i a přidáme koncovku + est)

good – best (nepravidelné přídavné jméno)

Navíc používáme ještě člen the:

  • Flash is the smallest snail in the race.
  • Dore is the prettiest fish.

U dlouhých přídavných jmen používáme před přídavným jménem the most:

  • Ski jumping is the most expensive winter sport.
  • Kite surfing is the most exciting sport.
  • Maths is the most difficult school subject.

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

Advertisement