Pengertian-Rumus-dan-Contoh-Simple-Future-Tense.jpgPro vyjádření budoucích dějů používáme v kladné větě spojení will + základní tvar slovesa:

  • The flowers will grow in our garden.
  • You will work as a doctor when you grow up.

 

V záporu se používá won’t + základní tvar slovesa.

  • He won’t go to the party. He hates parties.

Will i won’t používáme ve všech osobách (I, you, he, she, it, we, they).

 

V otázkách s will a won’t se mění slovosled:

  • Will it rain tomorrow?

 

Procvičování 1

Procvičování 2

Advertisement