ice_cream japanese

Přitakání

Krátké věty, kterými můžeme vyjádřit, zda jsme na tom stejně jako druhý mluvčí, nebo jinak. V češtině jsou to především tyto výrazy: já také, já také ne, já ano, já ne. Jak je tomu ale v angličtině?

Já také

Kladné přitakání, já také, můžete anglicky vyjádřit buď jednoduchou frází ‚Me too.‘ nebo gramatickou vazbou se slůvkem so + pomocné sloveso + podmět věty (nemusí být nahrazený zájmenem):

‚I’m so happy.‘ ‚So am I.‘
‚He’s very tall.‘ ‚So am I.‘
‚I’ve got two brothers.‘ ‚So have I.‘
‚I can ski.‘ ‚So can I.‘
‚I must lose weight.‘ ‚So must I.‘
‚They are very good at sports.‘ ‚So are we.‘ (my taky)
‚I like tennis.‘ ‚So do I.‘
‚I’ve already seen it.‘ ‚So have I.‘
‚I started school last year.‘ ‚So did I.‘
‚I love heavy metal.‘ ‚So does Jane.‘ (Jana taky)
‚My house is large.‘ ‚So is mine.‘ (můj taky)

Já také ne

Záporné přitakání, já také ne, můžete anglicky vyjádřit buď jednoduchou frází ‚Me neither.‘ nebo gramatickou vazbou se slůvkem nor nebo neither + pomocné sloveso (kladné) + podmět věty (nemusí být nahrazený zájmenem).:

‚I’m not very happy.‘ ‚Nor am I.‘
‚He isn’t very tall.‘ ‚Neither am I.‘
‚I haven’t got any brothers.‘ ‚Nor have I.‘
‚I can’t ski.‘ ‚Neither can I.‘
‚I mustn’t fail.‘ ‚Nor must I.‘
‚They aren’t very good at sports.‘ ‚Neither are we.‘ (my taky ne)
‚I don’t like tennis.‘ ‚Nor do I.‘
‚I’ve never seen it.‘ ‚Neither have I.‘
‚I didn’t go to school yesterday.‘ ‚Nor did I.‘
‚I don’t like heavy metal.‘ ‚Neither does Jane.‘ (Jana taky ne)
‚My car wasn’t expensive.‘ ‚Neither was mine.‘ (moje taky ne)

Já ano, já ne

Máte-li jinou zkušenost než mluvčí, česky prohodíte já ano nebo já ne. Anglicky však nelze říci ‚I yes.‘ ani ‚I no.‘. Proto použijeme opět krátkou gramatickou vazbu, kde bude podmět a pomocné sloveso opačné polarity, než je ve větě, na kterou reagujeme:

‚I’m not very happy.‘ ‚I am.‘ (já jo, já jsem)
‚I haven’t got any brothers.‘ ‚I have.‘ (já mám)
‚I can’t ski.‘ ‚I can.‘ (já umím)
‚They aren’t very good at sports.‘ ‚We are.‘ (my jsme)
‚I don’t like tennis.‘ ‚I do.‘ (já mám)
‚I’ve never seen it.‘ ‚I have.‘ (já ano)
‚I didn’t go to school yesterday.‘ ‚I did.‘ (já šel)
‚I don’t like heavy metal.‘ ‚Jane does.‘ (Jana ano)
‚My house is large.‘ ‚Mine isn’t.‘ (můj není)

‚I’m so happy.‘ ‚I’m not.‘ (já nejsem)
‚I’ve got two brothers.‘ ‚I haven’t.‘ (já ne, já nemám)
‚I can ski.‘ ‚I can’t.‘ (já neumím)
‚I must lose weight.‘ ‚I needn’t.‘ (já nemusím – zde již musí být významový protiklad – nemusím, ne NESMÍM)
‚They are very good at sports.‘ ‚We aren’t.‘ (my ney)
‚I like tennis.‘ ‚I don’t.‘ (já ne)
‚I’ve already seen it.‘ ‚I haven’t.‘
‚I started school last year.‘ ‚I didn’t.‘
‚I love heavy metal.‘ ‚Jane doesn’t.‘ (Jana ne)
‚My car wasn’t expensive.‘ ‚Mine was.‘ (moje bylo)

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Zdroj článku: http://www.helpforenglish.cz

Advertisement