i-am-somebody-1030x682.jpg

Slovíčka SOME, ANY si jistě pamatujete. Přesto, tady je krátký přehled kde se jaké slovo používá:

SOME se používá před nepočitatelnými slovy (water, fruit, juice….) a slovy v množném čísle (apples, flowers) a to v kladných větách!

 • I bought some flowers yesterday.
 • Look! There are some money on the table!

ANY se též používá před nepočitatelnými slovy a slovy v množném čísle, ale v záporných větách!

 • There aren’t any milk in the fridge.
 • We don’t have any apples.

NO se používá v záporných větách, ale nesmí tam být další zápor, protože tohle slovíčko je již záporné.

 • There is no juice in the fridge.
 • We have no chairs here, so you can take it from the other class.

Pokud použijete ve větě zápor, tak tam místo NO musíte dát ANY a význam bude stejný, podívejte:

 • I have no money – I don’t have any money. = obě věty znamenají to samé, že nemáte žádné peníze.

A takto podobně se používají složené tvary těchto slov, zde je jejich krátký přehled:

SOMETHING (něco)                             ANYTHING (nic, cokoliv)                   NOTHING (nic)

SOMEBODY/ SOMEONE (někdo)   ANYBODY/ANYONE (nikdo)     NOBODY/ NO ONE (nikdo)

SOMEWHERE (někde)                       ANYWHERE (nikde, kdekoliv)        NOWHERE (nikde)

SOMEWHEN (někdy)                           ANYWHEN (nikdy, někdy)             NOWHEN (nikdy)

Ovšem existují i další tvary a i další významy, na ty je ale času dost:-)

Poďme se teď podívat na pár příkladů:

 • The fridge is empty so I go to the shop and buy something. – kladná oznamovací věta, proto SOMETHING.
 • I don’t know anything about computers – záporná věta, proto ANYTHING.
 • Can you sing anything? – tázací věta, proto ANYTHING.
 • I saw nobody. – záporná věta, ale není tam žádné sloveso v záporu, proto tam musí být NOBODY.
 • Did you say anything? – tázací věta, proto ANYTHING.
 • I didn’t find it anywhere!  – záporná věta, proto ANYWHERE.
 • Where are my keys? They must be somewhere… – kladná věta, proto SOMEWHERE.
 • No one helped me. – záporná věta, ale bez záporného slovesa, proto NO ONE.
 • Anyone did not help me. – záporná věta se záporným slovesem, proto ANYONE.
 • He has nothing to do. – záporná věta, bez záporného slovesa, proto NOTHING.

Tak a teď si to můžete procvičit v následujících odkazech:

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 3

Cvičení 4

Cvičení 5

Procvičení somebody/anybody, ale i some/any/a/an…

Procvičování

Advertisement