some-any-6to-1-638

Jak vidíte na obrázcích výše, SOME se používá v kladných větách a ANY v záporných větách a otázkách. Ale to nejsou zdaleka jediná pravidla.

SOME a ANY používáme totiž pouze před nepočitatelná podstatná jména (např. water, salt, ice) nebo u podstatných jmen v množném čísle (bananas, shorts, pictures).

Zde je pár příkladů:

  • I am going to buy some clothes. – kladná oznamovací věta a pod.jméno v množném čísle proto použijeme SOME.
  • Has he got any friends? – otázka a pod.jméno v množném čísle, proto použijeme ANY.
  • Do you need any help? – otázka a nepočitatlené pod.jméno, proto použijeme ANY.

Výjímky!

Jako skoro u každého pravidla i zde najdeme pár výjímek, např. v této větě:

  • A: Would you like some tea?
  • B: Yes, please.

Zde byste totiž podle výše zmíněných pravidel dali ANY, je to přece otázka, ale ve větách, kde něco nabízíme (Would you like……?) nebo o něco žádáme (Can I have …….?), nedáváme ANY, ale SOME.

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Advertisement