Tvoření otázek se slovesem to be:

was-were.form_

Tvoření otázek s ostatními slovesy:

questions.past_.simple-1024x662

Procvičování:

Procvičování otázek a záporů

Doplň slova tak, aby byly věty gramaticky správně

Vytvoř otázky 1

Vytvoř otázky 2

Vytvoř otázky 3

Advertisement