Present-continuous-tense

Přítomný čas průběhový používáme, když mluvíme o činnostech, které se dějí právě teď.

Tento čas se skládá z pomocného slovesa to be (am, are, is) + slovesa v –ingovém tvaru. Podívej se na tabulku:

I am eating.

We are eating.

You are eating.

You are eating.

He/She/It  is eating.

They are eating.

 

Zápor tvoříme přidáním not k pomocnému slovesu:

I am not eating.

He isn’t eating.

Otázky tvoříme přehozením pomocného slovesa s podmětem:

He is swimming. Is he swimming?

Yes, he is.

No, he isn’t.

Někdy dochází ke změnám v pravopise sloves:

have – having (když končí sloveso na –e, tak to –e už nepíšeme a přidáme pouze – ing)

cut – cutting (když sloveso končí na souhlásku-samohlásku-souhlásku, tak se poslední písmeno zdvojí)

play – playing (u většiny slov, ale k žádným změnám nedochází a přidáme pouze – ing)

 

Na co si dávej pozor!

Nevynechávej tvar slovesa to be: I swimming.  →  I´m swimming. To je nejčastější chyba studentů!

Nezapomínej dát sloveso do ingového tvaru: She is eat.  →  She is eating.

Procvičování – vyber správnou možnost.

Procvičování – vytvoř správné otázky.

Procvičování – slož věty.

Procvičování – vyber správnou možnost.

Advertisement