questiontag

Co jsou to tázací dovětky?

Tázací dovětky jsou krátké otázky, které se připojují k oznamovacím větám. Někdy se jedná o skutečnou otázku, na kterou očekáváme odpověď, jindy jde pouze o otázku řečnickou. I v češtině jsou tázací dovětky běžné, ale používání je jednodušší, protože většinou řekneme jenom „viď?, že?“ atd.

Tázací dovětky v angličtině

V anglickém jazyce se řídíme při tvoření dovětků pravidly:

1) Pokud je oznamovací věta kladná, tázací dovětek je záporný a naopak

Justin Bieber is a very good singer, isn’t he?

Justin Bieber isn’t  very tall, is he?

2) Podmět věty je v tázacím dovětku vždy nahrazen zájmenem

Lucy can swim, can’t she?

3) V dovětku používáme to sloveso, které se bežně v daném čase používá pro tvoření otázek

They are from the USA, aren’t they? – Otázku bychom běžně vytvořili takto: Are they from the USA?
She can’t swim, can she? – běžná otázka: Can she swim?
Mark hasn’t got a dog, has he? – běžná otázka: Has he got a dog?
They don’t go to school, do they? – běžná otázka: Do they go to school?
She works in a bank, doesn’t she? – běžná otázka: Does she work in a bank?
You broke it, didn’t you? – běžná otázka: Did you break it?
You’ve lost it, haven’t you? – běžná otázka: Have you lost it?
They will be late, won’t they? – běžná otázka: Will they be late?
They are waiting for us, aren’t they? – běžná otázka: Are they waiting?

4) Pro záporné dovětky vždy používáme stažené tvary (isn’t, don’t, mustn’t)

Bono Vox is a very good singer, isn’t he? a ne isn’t Bono.

Procvičování

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

Advertisement