Minulý čas slovesa to be, jsme už probírali v loňském roce, proto si ho připomeňme jen v rychlosti.

Kladné věty tvoříme tvary was/were, záleží na podmětu, viz. obrázek nahoře.

Záporné věty tvoříme přidáním tvaru not, například:

I wasn’t at home. nebo I was not at home.

They weren’t at the cinema. nebo They were not at the cinema.

Otázky tvoříme přehozením slovesa s podmětem, například:

Were you ill?

Was she at home?

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Advertisement