904379

Pro vyjádření budoucího času můžeme použít jak will, tak going to. V jejich použití je však rozdíl.

Going to použijeme, když se jedná o naše plány, již jsme se rozhodli, že něco v budoucnosti budeme dělat. Zatímco s použitím will naše rozhodnutí není založeno na plánech, nic není ještě zařízené, domluvené, rozhodli jsme se právě teď: 

 • Oh, it’s your birthday! I will buy you some present.
 • I am going to buy her a new handbag for her birthday.

V první větě jsme se právě dozvěděli o narozeninách, proto reagujeme, že musíme koupit nějaký dárek s použitím will. V tom druhém případě je použito going to, protože o narozeninách víme, dokonce už víme i co ji koupíme – máme to v plánu.

Následující příklady jsou obtížnější:

 • We have a Math test on Monday. I know. I am going to revise for the test at the weekend.
 • We have a Math test on Monday. Really? I will revise for the test at the weekend then.

Rozdíl v příkladech je v tom, že v prvním případě si je osoba vědoma toho, že v pondělí se bude psát test a už má naplánováno, že se bude o víkendu učit, z čehož vyplývá použití going to. V druhém případě se o tom osoba dozvídá pouze v ten daný moment a sloveso will reflektuje náhlé rozhodnutí.

Další možnost, kdy lze využít going to je, když mluvíme o něčem na základě důkazů. Porovnejte:

 • I think it will rain.
 • Look at the clouds! It’s going to rain.

V první větě pouze předpokládáme, že bude pršet, pouze si to myslíme, proto použijeme will. Ve druhé máme pro naše vyjádření už důkazy, obloha je zatažená, je tam pravděpodobně dost mraků, proto si myslíme, že pršet bude a použijeme tedy going to.

 • I will buy that t-shirt.
 • I will not buy that t-shirt.
 • Will I buy that t-shirt?
 • She will buy that t-shirt.
 • She will not buy that t-shirt.
 • Will she buy that t-shirt?

U budoucího času s going to, tvoříme čas použitím vazby be going to + infinitiv:

 • I‘m going to be home in the evening. 
 • I‘m not going to be home in the evening.
 • Am I going to be home in the evening?
 • She‘s going to go on holiday next Sunday.
 • She isn’t going to go on holiday next Sunday.
 • Is she going to go on holiday next Sunday?

Zde je procvičování:

Budoucí čas 1

Budoucí čas 2

 

Advertisement