maxresdefault

Jak jsme si dnes v hodině řekli, v některých situacích nelze použít průběhový čas. Důvodem je, že průběhový čas lze tvořit pouze ze sloves, které vyjadřují nějakou činnost, tzv. mohou probíhat, těchto sloves je v anglickém jazyce většina, jmenují se dynamic verbs a jsou to např. sleep, run, walk, jump, sing, work ……

Pak zde máme, ale slovesa, která vyjadřují stavy, postoje, názory a ty nemohou probíhat, vždy prostě jsou či nejsou, tyto slovesa se nazývají stavová slovesa – stative verbs, jsou to např. think, know, understand, like, want …….

Příklady jsme si uvedli už v hodině a tak v následujícím odkaze si můžete vyzkoušet, zda je poznáte:
 

Advertisement