present-continuous-tense

Použití

Přítomný čas průběhový popisuje děje, které probíhají právě teď – např. „teď se učím“, „právě teď čtu“ a tak dále.

Tvoření

Přítomný čas průběhový se vždy skládá ze tří částí:

  1. podmět
  2. sloveso to be přítomném čase
  3. „ingový tvar“ slovesa.

Pojďme si ukázat, jak bychom řekli, že právě teď jdeme do školy ve všech osobách:

I am going to school.
You are going to school.
He is going to school.
She is going to school.
It is going to school.
We are going to school.
You are going to school.
They are going to school.

Zápor se tvoří přidáním not k slovesu to be:

I am not going to school.
You are not going to school.
He is not going to school.
She is not going to school.
It is not going to school.
We are not going to school.
You are not going to school.
They are not going to school.

Otázku tvoříme přehozením slovesa to be s podmětem:

I am going to school. – Am I going to school?
You are going to school. – Are you going to school?
He is going to school. – Is he going to school?
She is going to school. – Is she going to school?
It is going to school. – Is it going to school?
We are going to school. – Are we going to school?
You are going to school. – Are you going to school?
They are going to school. – Are they going to school?

Na co si dávej pozor!

Nevynechávej tvar slovesa to be: I swimming. I´m swimming. To je nejčastější chyba studentů!

Procvičování 1

Procvičování 2

Advertisement