presentperfect009small

Předpřítomný čas používáme, když mluvíme o:

1. Zkušenostech, dosažených výsledcích, co jsme již v životě zažili, dělali atd.:

  • Rick has riden a BMW car.
  • I have been to the USA.
  • I have eaten shark meat.

2. Nedávném ději, co se v poslední době stalo:

  • I have just come out of hospital.
  • I haven’t seen her recently.

Předpřítomný čas tvoříme s pomocným slovesem HAVE a tzv. minulé příčestí významového slovesa:

                         HAVE/HAS + minulé příčestí

Minulé příčestí tvoříme buď koncovkou -ED (u pravidelných sloves) a nebo použijeme třetí tvar nepravidelných sloves (built, done, seen apod.) Pokud nepravidelná slovesa neznáte, prostudujte si seznam nepravidelných sloves v pracovním sešitě.

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

Procvičování 5

Advertisement