picture-prepositions

Předložky místa můžeme použít např. pro popis místnosti, domu apod. Místních předložek je samozřejmě daleko více, než je uvedeno v učebnici, ale ty nejdou nyní důležité. V procvičování i v učebnici najdete ty nejzákladnější a nejpoužívanější.

V následujících procvičováních si můžete zopakovat učivo, probrané ve třídě:

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 3

Cvičení 4

Cvičení 5

Cvičení 6

Advertisement