Dnes si vysvětlíme, jak se používá příslovce too a enough před přídavnými jmény:

Too – používáme, když říkáme, že je něčeho příliš, nebo až moc, než bychom rádi, nebo potřebovali:

  • The cake is too sweet.
  • The test was too easy.

Enough – používáme, když je něčeho méně, než bychom si přáli, či potřebovali:

  • She isn’t old enough to drive a car.
  • I’m not fit enough to run a marathon.

Procvičování

Advertisement