'What do you mean I used to be cute?'

Vazbu USED TO používáme pro vyjádření dějů a stavů, které byly v minulosti běžné a obvyklé, ale už tomu tak není, změnilo se to.

Za slovesem USED TO vždy následuje INFINITIV významového slovesa – např. used to live, used to be, used to ride a bike atd.

Kladné věty tvoříme takto:

I used to smoke. (Dřív jsem kouřil, ale teď už nekouřím.)
I used to read a lot.  (Dřív jsem četl hodně, ale teď tolik nečtu jako dřív)

Otázka a zápor se většinou tvoří pomocí DID, za kterým následuje už samotné USE (bez -D):

We didn’t use to go on holiday abroad when I was a kid.   
People didn’t use to buy electric cars.

Did you use to get good marks at school?
Where did you used to live when you were a child?

Tato vazba USED TO se vždy týká minulosti, nelze ji použít pro přítomnost či budoucnost.

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Advertisement