01-possessive-pronouns-and-adjectives-1-728

Přivlastňovací zájmena mohou být nesamostatná nebo samostatná.

Jak už název napovídá, nesamostatná přídavná zájmena (my, your, their…) nemohou být ve větě samostatně, vždy jsou před slovem, kterého se týkají:

  • That is her car.
  • Tom is dancing with his girlfriend.
  • What’s in your bag?

Samostatná zájmena jsou pak logicky ta, která stojí samostatně, není za nimi žádné slovo, které by přivlastňovala:

  • This book isn’t yours. Give it back! 
  • That dog is theirs.
  • You have a new bike! Mine is so old.

Vždy se dá věta použít s přídavným zájmenem samostatným i nesamostatným, porovnejte:

  • That is her car.
  • That car is hers.
  • This isn’t my pencil. It is your pencil.
  • This isn’t mine, it’s yours.

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

Advertisement