let-s-explore-2-student-s-book-cz_id51987.jpg

Slovíčka – přídavná jména – poslechni si slovo a zopakuj

Procvičování – činnosti – poslechni si slovo a zopakuj

Procvičování – spoj obrázek s textem

Procvičování – napiš slovo podle obrázku

Advertisement