Následující tabulka shrnuje tvoření a použití těchto dvou časů:

Přítomný čas PROSTÝ Přítomný čas PRŮBĚHOVÝ
I work, he works
I don’t work, he doesn’t work
Do you work? Does he work?
I am working, he is working
I‘m not working, he isn’t working
Are you working? Is he working?
Přítomný prostý čas popisuje obecné stavy, stálé děje, obvyklé či pravidelné činnosti. Přítomný čas průběhový popisuje právě probíhající činnosti.
I live in Prague.
He comes from Germany.
I go to the movies every week.
Jack is watching TV.
Somebody is waiting for you.
Not now! I‘m working.

Porovnejte:

  • He plays football.

Je to fotbalista, neříkáme, co dělá teď, ale říkáme, co dělá obvykle, jaký má koníček. V tento okamžik může klidně hrát hokej a my bychom o něm stejně řekli, HE PLAYS FOOTBALL.

  • He’s playing football.

Právě teď to probíhá, ale vůbec to neznamená, že to je fotbalista. Popisujeme pouze to, co probíhá v tento okamžik.

  • She goes to school.

Říkáme o ní, že to je školačka, že chodí do školy. Vůbec tato věta neříká, co dotyčná dělá v tento okamžik.

  • She is going to school.

Tato věta naopak vyjadřuje, co dělá právě teď, tedy to, že je na cestě do školy.

S těmito časy se budete dále setkávat a v průběhu studia zjistíte, že jejich použití je daleko širší, než si zde prezentujeme. V této chvíli si ale pamatujte, že průběhový čas používáme, když se něco právě teď děje, nějaká činnost zrovna probíhá, prostý čas je pro nějaké obecné děje a stavy v přítomnosti, popř. pro pravidelné či obvyklé činnosti.

  • právě teď to probíhá – průběhový čas
  • děje se to obecně v přítomnosti – prostý čas

Zde jsou odkazy na procvičování:

Procvičování 1

Procvičování 2

Advertisement