screen-shot-2014-10-09-at-00-27-51

Přítomný prostý čas (present simple) je jeden z nejzákladnějších gramatických jevů, se kterými se budete setkávat téměř pořád během studia anglického jazyka. Pochopení tohoto času není složité.

Tvoření:

Ve všech osobách je tvar slovesa stejný, kromě 3. osoby jednotného čísla. V této osobě dochází k malé změně – přidává se koncové -s:

I write homework.                                           We write homework.

You write homework.                                      You write homework.

He writes homework.

She writes homework.                                    They write homework.

It sounds good.

Odkazy na procvičování:

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Advertisement