original-2774814-1

Procvičování:

Napiš číslovky slovy

Doplň do vět číslovky slovy, ale pozor! Jsou zde řadové i základní číslovky (prvního, první vs. jedna)

Kde je housenka?

Najdi řadovou číslovku se základní (např. fourth – four)

Změň základní číslovku na řadovou (8-8th)

 

Advertisement