Irregular-verbs-all_pic_01

V minulých hodinách jsme si řekli, že minulý čas tvoříme přidáním přípony – ed či -d. Není tomu tak, ale u všech sloves. Máme slovesa pravidelná, kde toto pravidlo platí, ale pak jsou slovesa nepravidelná, kde tohle pravidlo neplatí. A právě teď se nepravidelným slovesům budeme věnovat.

Nepravidelných sloves máme několik druhů:

  1. Všechny druhy sloves se liší: be – was/were – been
  2. Dva druhy jsou stejné: feel – felt – felt
  3. Všechny tři tvary jsou stejné: cut – cut – cut

Jak se nepravidelná slovesa učit?

Určitě používáte tabulku se slovesy, kde najdete vždy tři základní tvary: infinitiv, minulý čas a příčestí minulé. Neučte se ale tabulku zpaměti. To vám sice může pomoct k pěkné známce z testu, ale rozhodně vám to nepomůže se naučit anglicky.

Každé slovo se vždycky učte ve větách. Například se slovíčkem GO si můžete říci:

  • I don’t usually go to the cinema.
  • Yesterday I went to the cinema.

Nejlépe si slovíčka zapamatujete, když si budete vymýšlet věty ze svého života. Toho ‚třetího tvaru‘ slovesa si zatím moc nevšímejte. Ten teď nebudete potřebovat, ale jestli se vám bude chtít, klidně se učit můžete, ale brzy ho nejspíš zapomenete, protože ho nebudete moct trénovat ve větách. Rozhodněte se sami.

Tabulka i s poslechem slovíček – základní slovíčka

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Přepište slovesa do minulého času

Nepravidelná slovesa 1

Nepravidelná slovesa 2

Nepravidelná slovesa 3

Nepravidelná slovesa 4

Nepravidelná slovesa 5

Nepravidelná slovesa 6

Nepravidelná slovesa 7

Pravidelná a nepravidelná slovesa 1

Pravidelná a nepravidelná slovesa 2

Pravidelná a nepravidelná slovesa 3

Pravidelná a nepravidelná slovesa 4

 

Advertisement